fbpx

Alpenchallenge AMP

AMP Cross ONE
M

UnReStricted Three

URS Three
M

Rattarendi tingimused

Rendi tigimused

 • Jalgratta rentnikuks võivad olla Eesti Vabariigi ja välisriigi füüsilised ja juriidilised isikud
 • Lepingule alla kirjutades kinnitab klient, et on lepingul toodud tingimustest ning allpool toodud üldtingimustest täielikult aru saanud ning nendega nõustunud
 • Lepingule alla kirjutades annab klient Veloteek OÜ-le õiguse säilitada ning töödelda lepingust tulenevaid isikuandmeid (sealhulgas näiteks Veloteek OÜ varade füüsiline ja elektrooniline valve).

Vajalikud dokumendid

 • Jalgratta kasutamiseks tuleb esitada isikut tõendav dokument (st ID-kaart või pass)
 • Jalgratast võib kasutada vaid lepingule kantud isik (-ud), st leping kehtib volitusena

Hinnad

 • Hinnad sisaldavad piiramatut läbisõitu kliendi valitud perioodil, ratas on üleandmise hetkel hooldatud, pestud ning tehniliselt kontrollitud.
 • Hinnad arvestatakse vastavalt üüriperioodile, st pikemale perioodile vastab soodsam päevahind ja vastupidi. Kui algselt kokku lepitud periood lüheneb, arvestatakse hinnad ümber vastavalt tegelikule perioodile
 • Üüriperioode arvestatakse järgmiselt:
  – Tund = 60 minutit
  – Päev = 24 tundi
  – Nädal = 7 päeva
 • Eeldatav üürisumma tasutakse ettemaksuna enne üüriperioodi algust, kuid lõplik arveldamine toimub üüriperioodi lõppedes
 • Jalgratta ennetähtaegsel tagastamisel ette makstud üürisummat ei tagastata, kui ei ole kokku lepitud teisiti. Kui jalgratta edasine kasutus on takistatud tulenevalt üürniku tegevusest, ei kuulu ette makstud üürisummad ühelgi juhul tagastamisele
 • 1-3 tundi proovisõit tasuta
 • 1 päev 30.- eurot
 • 2 päeva 60.- eurot
 • 3 päeva 90.- eurot
 • 4 päeva 105.- eurot
 • 5 päeva 120.- eurot
 • 6 päeva 135.- eurot
 • 1 nädal 150.- eurot
 • Pikemal perioodil kui nädal on hind kokkuleppeline

Kindlustused

 • Jalgratas ei ole kindlustatud ning selle eest kannab üürnik materiaalset vastutust (näiteks vargus, õnnetuses hävimine, avarii vms)
 • Jalgratta varguse või mis tahes muu täieliku hävimise puhul on kliendi omavastutus 80% ratta kasutuselevõtmise aegsest jaehinnast.

Jalgratta seisukord

 • Jalgratta üleandmisel koostatakse ratta ülevaatuse akt, millele märgitakse kõik olemasolevad vigastused/puudused/kaasas olev lisavarustus
 • Ülevaatuse akti allkirjastamisega nõustub üürnik aktil toodud jalgratta seisukorraga
 • Jalgratta tagastamisel teostavad ülevaatuse Rendileandja ja Rentija koos. Vead mida ei olnud rendile andmise hetkel ja mida ei saa lugeda normaalseks kulumiseks korvab Rentija Veloteek OÜ rattapoe hinnakirja alusel.
 • Ratta siserehvi purunemisel rendiperioodi jooksul tuleb kliendil ise uus samaväärne sisekumm paigadada

Jalgratta kasutamine

 • Üürnik kohustub jalgratast kasutama heaperemehelikult ja sihtotstarbeliselt ning tagastama selle samaväärses olukorras, nagu enne üüriperioodi algust
 • Jalgratta mittesihtotstarbelise ja/või mitteheaperemeheliku kasutamise korral (st juhul, kui üürnik ei kasuta ratast vastavalt valmistajatehase juhendile ja/või headele tavadele) kohustub üürnik tasuma leppetrahvi 300 €, millele lisanduvad kõik jalgratta üürieelse olukorra taastamiseks tehtavad kulutused
 • Üürnik kohustub täitma liikluseeskirju, häid tavasid ja kehtivat seadusandlust

Jalgrattaga võistlemine

 • Jalgrattaga ei ole lubatud sõita mistahes võistlustel, ajavõtuga sõitudel jne.

Muud tingimused

 • Käesolevad tingimused kehtivad samaaegselt koos üürilepingul toodud tingimustega. Mistahes vastuolu korral käesolevate tingimuste ja üürilepingul toodud tingimuste vahel, kehtivad käesolevad tingimused
 • Kõikide lepingust tulenevate vaidluste lahendamisel juhinduvad pooled kehtivast Eesti Vabariigi seadusandlusest
 • Veloteek OÜ jätab endale õiguse jalgratast mitte üürida
 • Veloteek OÜ jätab endale õiguse muuta hindasid ning tingimusi arvestades rendi sõidu eesmärkidest, kestvusest ja paljudest muudest subjektiivsetest ja objektiivsetest asjaoludest.

B&W Bike Box II rent

Lennukiga reisimise juures on suur oht, et sinu kallis ratas saab pagasiteenindajate poolt hooletult koheldud. B&W rattakohver on valmistatud kergele alumiiniumraamile vormitud löögikindlast ABS materjalist, mis lisab kohvrile jäikust ja hoiab vormi ka peale tugevat muljumist. Lisaks kahekordsele kestale on kohvri sees pehme polster, mis ei lase ratta osadel kriimustuda ja hoiab kohvrisse pakitu omal kohal reisi algusest lõpuni.

 • German Desing Award 2018 disainiauhinna võitja
 • sobib maanteeratastele kuni 62cm raamisuurusega
 • ratas kinnitatakse kohrisse tugevate rihmadega
 • kohvrisse mahub üks paar jookse
 • sisemus on kaetud pehme polstriga vältimaks kriimustusi
 • kohver veereb neljal rattal millest kaks on pööravad
 • kaks käepidet kohvri mugavaks edasi vedamiseks
 • lukustatav (lukk ei kuulu komplekti)
 • Päev: 7€
 • Nädal: 35€
 • Kuu: 90€

Oleme avatud: E-R 10-18 L 10-16
Aadress: Suur Jõekalda 8, Pärnu 80032
Telefon: 5386 7861

1 + 0 = ?

Oleme avatud: E-R 10-18 L 10-16
Telefon: 5386 7861

0 + 2 = ?